Schoolvakantie 2016-2017

Herfstvakantie   :      15 oktober t/m 30 oktober 2016      

Kerstvakantie    :       24 december 2016 t/m 8 januari 2017                     

Voorjaar             :      18 februari t/m 26 februari 2017

Pasen                 :       16 en 17 april 2017   

Meivakantie       :       22 april t/m 7 mei 2017         

Hemelvaart        :       25 mei t/m 28 mei 2017

Pinksteren          :        3 juni t/m 11 juni 2017

Zomervakantie   :       22 juli t/m 27 augustus 2017

Notabene:

Voor de jongeren van De Spinaker Transferium geldt dat zij een 48 weken onderwijsprogramma volgen. Het SV&T team biedt het programma tijdens deze vakantieweken aan. Dit is vooral een “Doe – programma” maar wel aan de KERNDOELEN van het Voortgezet Speciaal Onderwijs gekoppeld.