48 wekenprogramma zomer 2018


 

Deze zomer (van 23 juli t/m 24 augustus) organiseert het SV&T team weer een bijzonder programma.

Dit betekent 67 verschillende activiteiten!  Het is een leuk en gevarieerd onderwijsprogramma. De nadruk ligt vooral op doe-onderwijs wat inhoudt dat het zo goed mogelijk aansluit bij de jongeren. Kijk hier voor het programmaboekje