Visie en missie

De School valt onder Stichting Ronduit (voor openbaar primair onderwijs in Alkmaar).

De Missie van het openbaar onderwijs in Alkmaar wordt samengevat in drie woorden:

 

ondernemend
                    verantwoordelijk 
                                            resultaatgericht

 

De Spinaker is een school waar onderwijs wordt gegeven aan kinderen die door gedrag en/of psychische problemen worden gehinderd in hun ontwikkeling.

Het is een school waar rust, structuur en regelmaat hoog in het vaandel staan. Het is ook een school waarin de medewerkers trachten kinderen weer plezier in leren of werken terug te geven, want veel van onze leerlingen hebben in het regulier onderwijs teleurstellingen opgedaan.

 

Een openbare school staat open voor kinderen van alle levensbeschouwelijke richtingen en gaat daar respectvol mee om.

Wij vertrouwen erop dat dit respect wederzijds is. Wij verwachten dat de kinderen, ouders en leerkrachten elkaar met respect tegemoet treden op een positieve en stimulerende wijze. Een goed contact tussen ouders en school creëert ruimte voor het bespreken van nieuwe ideeën en het goed omgaan met problemen.

Afdelingen en locaties

De Spinaker kent verschillende afdelingen en dislocaties:

•             Een VSO locatie in Alkmaar

•             Twee VSO locaties in Hoorn

•             Twee VSO locaties in Heerhugowaard, BAP en Het Werk!

•             Eén VSO locatie Gesloten Jeugdzorg, Transferium in Heerhugowaard

•             Eén VSO locatie in Den Helder

 

Leeftijden

De leeftijdscategorie van de leerlingen binnen het VSO Spinaker Transferium is vanaf 12 tot 18 jaar. 

 

Groepsgrootte

De Spinaker werkt met groepen van 8 tot 9 leerlingen en waar noodzakelijk wordt er in kleinere groepen aan de leerlingen les gegeven.

 

Schooltijden

De Spinaker kent diverse locaties en lesplaatsen, wij verwijzen u dan ook voor de exacte lestijden, studiedagen en de vakanties naar de informatiegids van de desbetreffende locatie of naar de algemene website van De Spinaker. www.despinaker.nl

 

Onderwijsuren

De gegeven onderwijsuren op De Spinaker zijn gerelateerd aan de eisen van het Ministerie van Onderwijs.

VSO leerlingen krijgen 1000 uur per schooljaar les. Echter geldt voor onderwijs in geslotenheid een andere regeling. De leerlingen krijgen 48 weken onderwijs aangeboden. Dit in plaats van 40.

Informatie over de invulling van de vakanties zoals besloten door het Ministirie van Onderwijs voor het Onderwijs in Geslotenheid, is hier te vinden.

Bij ziekte van een leerkracht

Iedere locatie heeft een vervangingsprotocol waarin staat op welke wijze leerlingen, bij ziekte van een leerkracht, worden opgevangen. Wij verwijzen u dan ook naar de informatiegids van de afdeling waar u kind op school zit.

Algemeen kan het zijn dat:

•             De klas van de zieke groepsleerkracht wordt opgedeeld over andere groepen

•             Een andere leerkracht voor de klas gaat staan

•             Slechts bij zeer hoge uitzondering een groep een lesuur niet volgt