48 weken onderwijs

Het Ministerie van Onderwijs heeft besloten, dat onderwijs in geslotenheid verplicht 48 weken onderwijs moet aanbieden (in plaats van 40 weken voorheen).

Transferium heeft besloten samen met De Spinaker en het SV&T team een programma aanbod te maken. Anders dan voorheen, is dat dit programma een meer verplichtend karakter heeft dan de vorige activiteiten weken. Niet deelnemen aan de activiteiten zal worden genoteerd als (school)verzuim.
 
Maar we gaan er vanuit dat wanneer jongeren het programma zien, zij heel graag meedoen en niets willen missen! Het programma is vooral een “Doe – programma” maar wel aan de KERNDOELEN van het Voortgezet Speciaal Onderwijs gekoppeld.

Informatie voor de leerling kun je vinden onder het menu "Leerlingen"