Onderwijs op De Spinaker Transferium

Elke leerling een plek

Voor elke jongere in Transferium probeert de Spinaker een passend aanbod te doen. Op deze wijze zorgen we ervoor dat er voor elke leerling een passende plek kan zijn in het onderwijs of een andere vorm van zinvolle dagbesteding. Mocht onderwijs echt niet meer passen in een reëel toekomstperspectief, dan zoeken we samen met Parlan, voogd/ouders naar een geschikte dagbesteding.

Elke leerling een perspectief

Wij willen een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Elke leerling heeft een ontwikkelingsperspectief dat samen met u en de leerling wordt geëvalueerd. Tijdens een werkplanbespreking komt dit ter sprake. Elke leerling op onze school heeft een traject dat doorloopt tot buiten Transferium. Hiervoor moet ons internet onderwijs aansluiten bij het externe (speciaal) onderwijs en de arbeidsmarkt. De manier waarop we de trajecten vaststellen is beschreven in het behandelproces (Parlan) en het ondersteuningsprofiel (De Spinaker).

Elke leerling toegerust

Leerlingen toerusten op het kunnen verwerven van een passende plek in de maatschappij is onze opdracht. Wij geloven dat onderwijs en/of arbeid essentieel is bij een adequate ontwikkeling op alle leefgebieden van onze leerlingen. Het vergroten van kennis en vaardigheden, en het stimuleren van de zelfredzaamheid is ons doel.

Het team 

Dagelijks werkt een team van betrokken specialisten aan de ontwikkeling van en met de leerlingen. Het team bestaat uit verschillende personen, waaronder de directeur Spinaker Heerhugowaard, een teamleider, een ondersteuning coördinator, een trajectbegeleider en een orthopedagoog verbonden aan de CvB, docenten/leerwerkmeesters en administratieve ondersteuning.