Opnieuw naar school

Kennismaking met De Spinaker

Als je op Tranferium verblijft ga je er meestal ook naar school. Dit is een school van De Spinaker voor speciaal onderwijs. Uiterlijk twee dagen nadat je op Transferium bent gekomen wordt je uitgenodigd voor een schoolintake. Meestal start je de dag na de intake op school, of heb je een dagbesteding.

Jouw schoolmentor

Je maakt eerst kennis met jouw mentor, hij/zij is jouw contactpersoon op school. Je mentor begeleidt jouw schooltraject en houdt in de gaten of het goed gaat met jou op school. Tevens zorgt hij/zij ervoor dat onderwijs en behandeling goed met elkaar samenwerken. Jouw mentor is meestal ook aanwezig bij de planbesprekingen. Als je wat wilt weten over je schooltraject kan je dat altijd vragen aan je mentor.

Toestemming

Tijdens de intake wordt jou en je ouders/verzorgers gevraagd een toestemmingformulier te ondertekenen. Jullie geven daarmee toestemming aan school om rapportages uit te wisselen binnen Transferium en met je vorige school.

De schoolintake

Tijdens dit gesprek kan jij vertellen wat je tot nu toe op andere scholen hebt gedaan en wat er goed en minder goed ging. Je kunt vertellen wat jij verwacht van deze school en wat je wilt leren. Aan de hand van de schoolintake wordt je in een klas ingedeeld.

Niveaubepaling

Wij willen graag weten op welk niveau jij onderwijs moet krijgen. Daarom start je altijd met een niveaubepaling voor de vakken Nederlands, Engels en rekenen. Uitleg hierover krijg je als je ermee aan de slag gaat.